COFIB

Salutació del President

President del COFIB

Benvolguts/des amics/gues,

La potenciació de les noves tecnologies en matèria de comunicació és un compromís programàtic de l'actual Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Un compromís que neix de la convicció que, només incidint directament en el terreny de la informació, podrà el nostre col·lectiu respondre al nivell d'exigència que la societat actual espera dels professionals de farmàcia en un sistema modern de salut.

L'espai informatiu que ara tens al teu abast suposa la plasmació d'aquest compromís i, al mateix temps, posa de manifest la voluntat de transparència que inspira la nostra acció de govern col·legial. Una transparència en la comunicació que transmetem als nostres col·legiats i en el debat que aquesta eventualment pot generar. Una transparència que, en definitiva, no és més que la traducció a la pràctica de la nostra voluntat de cohesionar un sector com el nostre des de plantejaments no dogmàtics, sinó oberts i plurals, tal i com correspon a uns professionals responsables i compromesos amb la societat.

Aquest redisseny de la pàgina web col·legial s'ha d'interpretar, per tant, com una passa més en el procés d'obertura del nostre Col·legi als seus membres i al conjunt de la societat balear. I al mateix temps, com una eina de comunicació interactiva i dinàmica, oberta a les suggerències dels nostres col·legiats i, per extensió, a totes les veus plurals que conformen el panorama sanitari de la nostra comunitat.

A tots els nostres visitants, benvinguts!

Antoni Real Ramis.
President del Col.legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears.