COFIB

Accés Col·legiats


Milloram la web privada col·legial amb la finalitat de fer-la més interactiva. Algunes de les millores consistiran en l'accés personalitzat a la web privada, amb el propòsit d'oferir en el futur serveis com:

A més ja estan disponibles les següents opcions:

Nota: Una vegada s'hagi donat d'alta l'usuari és el seu NIF.(p.e.43000000Z)

Nota: Per accedir a la part privada amb el carnet, ha de pitjar a la imatge "Entrada Carnet" i introduir el pin quan se li sol·liciti. No és necessari introduir l'usuari ni la paraula de pas.


Usuari:


Password: