COFIB

Reclamacions i suggeriments dels usuaris (22/06/2023)

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, té el compromís d'acostar el món de la farmàcia als ciutadans de la nostra comunitat. Des d'aquesta postura es recullen propostes, queixes o suggerències a fi de conèixer un poc millor què pensen els nostres usuaris del servei farmacèutic que reben, i s'estudia de quina forma es pot millorar l'atenció assistencial que es duu a terme a les oficines de farmàcia illenques.

Aquest compromís respon a una política integral d'obertura cap a la societat illenca i de transparència en tot allò que fa referència al desenvolupament de la tasca del professional farmacèutic.

La Junta de Govern col·legial, l'actuació de la qual està regulada per uns estatuts reglamentaris, a través de comissions externes, vetla pel desenvolupament ètic i deontològic de la professió farmacèutica; per tot això els usuaris que així ho considerin poden fer arribar les seves reclamacions o suggeriments a la direcció cofib@cofib.es.