COFIB
Versió imprimible

Programes i Serveis Farmacèutics

Manteniment amb Metadona

El Programa de Manteniment amb Metadona va ser iniciat per la Direcció General de Salut Pública i Consum de les Illes Balears amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Es basa en la substitució d'opiacis en persones afectades per drogodependències, a fi de poder suprimir el consum de drogues i així millorar la seva qualitat de vida. Els usuaris poden ser inclosos en el programa a través d’un metge d'un centre d’atenció a drogodependència (CAD) i se'ls assignarà una farmàcia preparadora/dispensadora de metadona on podran recollir les dosis amb la periodicitat indicada per l’especialista (diària/setmanal). El cost d’aquest servei per a l’usuari és gratuït.

Farmàcies adherides

ALARO
REAL RAMIS, A.   971879321   AV. DE LA CONSTITUCIÓ, 2 - ALARÓ
ALCUDIA
GELABERT - OLIVER   971892241   CTRA. PORT ALCUDIA - ARTA, 42 - PORT ALCUDIA
CAMPANET
FEBRER BAUZA   971877260   CL CANTO DES CARRITX, 32
EIVISSA
TUR - TUR   971310326   Antoni Palau, 1
FELANITX
TRUEBA FERNÁNDEZ   971583319   HORT, 43 - FELANITX
LLOSETA
REAL - REAL   971514038   Guillem Santandreu, 39 - LLOSETA
LLUCMAJOR
BREVA - SASTRE   971749769   CL FALZIA, s/n - URB. PUIG DE ROS
CALM BLANCAFORT   971441036   Terral, 2 (Frente Club Náutico) - EL ARENAL
MANACOR
ADROVER OLIVER   971843451   Pz. Ramón Llull, 2 -3 - MANACOR
fitxa RIERA GARAU   971550061   Sa Bassa, 7 - MANACOR
PALMA
ALCOVER CASASNOVAS, R   971909015   AV. JOAN MIRÓ, 186 (davant C.Cial. Porto-Pí)-PALMA
LLUCH - LLUCH   971755014   CTRA. VALLDEMOSSA, 4 (Enfront S'Escorxador)
LLULL DURO   971733322   ARNAU ROSSINYOL, 20 (Zona Pza. Progreso - Juan Crespí)
MORA GORNALS   971428889   CARRT.MANACOR, 361-A
MORELL RAMON   971465563   CARRER DE MANACOR, 37 (Enfront Mercadona)
MUNAR MASOT   971726817   AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 19 (davant del Corte Inglés)
NADAL ESTELA   971474882   ARAGO, 231
OLIVER OLIVER   971264282   Bartolomé Riutort, 57 (Entre Hoteles El Cid y Fontanellas) - CA'N PASTILLA
PALMER CALDES   971293740   CTRA. VALLDEMOSSA, 59 (Junto Pryca)
RAMON - MURET   971428284   AV.DEL CID, 51 CANTO.C/PLATON
SASTRE-SASTRE   971751457   CAPITAL SALOM, 10 (Ctra. de Sóller - Junto Cruz Roja)
VICENS CALDENTEY   971274756   REIS CATÒLICS, 58-60
PORRERES
SASTRE BARCELO - SASTRE BARCELO   971647084   Almoina, 53 - PORRERES
SA POBLA
fitxa RIERA MARCH   971540193   CL FADRINS, 24 - SA POBLA
TORRENS - TORRENS   971540771   MAJOR, 67 - SA POBLA
SANTANYI
FULLANA BARCELO   971643285   CRISTOBAL COLON, 66 - PORTO PETRO