COFIB

Junta de Govern

COFIB Junta de Govern
President Antoni Real Ramis
Vice-presidenta Mercedes Juan Verges
Secretari Joan Vicens Caldentey
Tresorer Ramon Colom Rubí
Vice-president Vocal de Menorca Javier Garcia Veiga
Vice-presidenta Vocal d'Eivissa-Formentera Mònica Marí Torres
Vocal 1er Mª Antònia Febrer Bauzà
Vocal 2n Pedro R. Martorell Ysasi
Vocal de Tècnics Superiors de Salut Pública i Adm. Antoni Barceló Obrador
Vocal d'Òptica Jaume Rotger Frau
Vocal Distribució Angélica Rado Sánchez
Vocal Analistes Mª Inmaculada Martín Navas
Vocal Dermofarmàcia Tomàs Muret Ramon
Vocal Ortopèdia Mª Concepció Artigues Gayà
Vocal de Farmàcia Hospitalària i d’Atenció Primària Ana Gómez Lobón
Vocal Alimentació Josep A. Tur Marí
Vocal Oficina de Farmàcia Vicenç Terrades Gayà
Vocal Adjunts, Substituts i Regents José M. Conesa Conesa
Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears