COFIB

Què oferim als ciutadans?

Els farmacèutics són els professionals sanitaris més propers i accessibles als ciutadans i qualsevol nou servei que es pugui desenvolupar a les farmàcies repercuteix en benefici de la salut de la població. Per aquest motiu, un dels eixos de treball del COFIB és el desenvolupament de la cartera de serveis que s'ofereix des de les farmàcies.
En aquest sentit, el Col·legi dissenya programes de formació per als farmacèutics i nous projectes per desenvolupar des de les farmàcies, d'acord amb els objectius de salut marcats per les autoritats sanitàries.

Nous serveis des de les farmàcies

Podeu consultar aquests serveis al Web, a l'apartat "Farmàcies" (Programes i serveis farmacèutics)

Educació sanitària

Als col·legis i instituts

El Col·legi té les portes obertes a les visites dels estudiants de grau en Farmàcia, Formació Professional en general, i en particular, als estudiants de Tècnics en Farmàcia, per visitar el Col·legi i rebre una informació de què és el col·legi, com funciona i com els pot servir durant els seus estudis i una vegada haver-los conclòs.

El Col·legi ofereix xerrades a escoles, centres cívics o centres de majors, entre altres, a càrrec de farmacèutics, que han rebut una formació específica, en el marc de les campanyes d'Educació Sanitària i d'Educació Nutricional.

Lloguer d'espais col·legials

Les instal·lacions del Col·legi ofereixen un bon entorn per organitzar qualsevol tipus d'activitat que vulguin dur a terme (presentació de productes, nous fàrmacs, noves indicacions, activitats de formació, jornades, simposis, reunions, etc.).

La seu del COFB disposa d'una aula amb capacitat per a 35 persones i una aula d'informàtica, amb 10 ordinadors, i capacitat per a 15/20 persones. També disposa d'una sala d'actes per a 100 persones. Totes les aules i sales estan proveïdes de l'equipament tècnic, de so i audiovisual necessari.

Cultura

El Col.legi organitza i ofereix diverses activitats en l'àrea social i cultural (conferències, concerts de la Coral Col·legial ...), amb l'objectiu d'impulsar l'aspecte humanístic i cultural de la professió farmacèutica, a més d'obrir l'entitat a la ciutadania mitjançant activitats destinades al públic en general.