COFIB

Què oferim a les empreses?

Tenint en compte les activitats de formació, divulgació i promoció que es duen a terme des de les entitats i empreses del sector, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears vol ser el punt de trobada entre els col·legiats, aquests projectes desenvolupadors i innovadors i la societat.

Patrocinis i col·laboracions

En formació

El COFIB anualment elabora un programa de cursos i conferències per a farmacèutics d'oficina de farmàcia, hospital, analistes i d'altres camps en els quals puguin exercir la professió. El Programa de Formació Continuada inclou temes que poden interessar la seva empresa per establir una col·laboració o patrocini.

Aquestes iniciatives poden resultar d'utilitat a l'estratègia comercial i de màrqueting de les empreses i permeten oferir als farmacèutics formació específica i orientada a les seves necessitats.

Publicitat

La revista "Món Apotecari" és una eina excel·lent, d'edició mensual, on hi poden trobar un espai aquelles empreses i institucions que volen oferir al col·lectiu (1300 col·legiats) els seus productes i serveis.

Al mateix temps al Web privat col·legial també hi podeu trobar una secció destinada a publicar aquelles ofertes comercials les empreses promotores de les quals han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi.

Borsa de treball

El Col·legi posa a disposició de les empreses una Borsa de treball online, on podran publicar de manera fàcil?les seves ofertes de feina i contactar directament amb els candidats.

Tots els col·legiats tenen accés a les ofertes i, en el moment en què s'inscriguin, les empreses poden consultar la informació del seu perfil per escollir el candidat que més s'adapti al lloc de feina que es vol cobrir. Es podrà optar perquè aparegui o no el nom de la farmàcia o empresa.

Lloguer d'espais col·legials

Les instal·lacions del Col·legi ofereixen un bon entorn per organitzar qualsevol tipus d'activitat que vulguin dur a terme (presentació de productes, nous fàrmacs, noves indicacions, activitats de formació, jornades, simposis, reunions, etc.).

La seu del COFB disposa d'una aula amb capacitat per a 35 persones i una aula d'informàtica, amb 10 ordinadors, i capacitat per a 15/20 persones. També disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 100 persones. Totes les aules i sales estan proveïdes de l'equipament tècnic, de so i audiovisual necessari.