COFIB

HazAdherencia: 9ª Acció HazFarma

HazAdherencia és la darrera acció de HazFarma, una iniciativa del Consell General de Col·legis Farmacèutics, amb la col·laboració de Laboratorios Cinfa, centrada en les claus per al desenvolupament dels Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials. HazAdherencia girarà al voltant del Servei Professional Farmacèutic Assistencial d'Adherència Terapèutica a pacients amb patologies cròniques altament prevalents com són la hipertensió arterial, la diabetis o la dislipèmia.

 Objectius

• Proporcionar al farmacèutic eines per abordar la manca d'adherència al tractament i l'educació dels pacients amb patologies cròniques molt freqüents com són la hipertensió arterial, diabetis i dislipèmia, per aconseguir els resultats de salut esperats i assegurar una assistència sanitària de qualitat .

• Promoure la prestació i el registre de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials a través de Nodofarma Assistencial.

• Millorar la pràctica assistencial, així com potenciar la imatge del farmacèutic comunitari com a un dels pilars bàsics de l'equip assistencial.

 Continguts formatius i registre de dades

• Mòdul teòric: Guia d’actuació del Servei d’Adherència Terapèutica i annexos a les 3 patologies de l’Acció.

• Casos pràctics, webinar i materials complementaris.

• Material imprès pel farmacèutic i per a l’entrega al pacient.

Tots els materials estaran disponibles a través de la Plataforma de Formació Continuada del Consell General.

 

Durant la durada de l'Acció, el farmacèutic comunitari podrà registrar el Servei d'Adherència Terapèutica, mitjançant un accés específic a l'eina Nodofarma Assistencial Training que estarà disponible per a tots els participants en aquesta activitat formativa.

Cronograma

Inscripció: fins al 15 de gener de 2023

Inici de l'acció: 9 de gener 2023

Fi de l'acció: 30 de juny 2023

Inscripció i més informació:

HazAdherencia: Servicio de Adherencia Terapéutica a pacientes con enfermedades crónicas - Farmacéuticos (farmaceuticos.com)