COFIB

Primeres jornades d’eSalut a Balears

El 16 i 17 de juny es celebren les "Primeres Jornades d'eSalut a Balears". En aquestes jornades participaran tots els agents que, de forma directa o indirecta, poden tenir relació amb el sector de la salut. Des de clíniques i centres mèdics fins Col·legis professionals i mitjans de comunicació, passant també per empreses relacionades amb la salut i tots els seus professionals implicats, tots ells tractaran sobre casos reals que defineixin l'estat actual del sistema de salut en la nostra comunitat. També hi participaran usuaris i pacients (a través d'associacions de pacients). L'assistència a les jornades serà totalment gratuïta, ja que es pretén que puguin participar tots els usuaris i agents de la sanitat interessats. Aquestes jornades no tenen cap ànim de lucre.

A continuació podeu veure el programa complet d’actes.

/fitxers_pagines/Agenda Primeras Jornadas eSalud Baleares.pdf 

Més informació a: www.esaludbaleares.com