COFIB

Campanya de vacunació de la grip 2018-2019

La campanya començarà el 7 de novembre i finalitzarà el 19 de desembre de 2018.

La vacunació antigripal té com a objectiu reduir la mortalitat i morbiditat associada a la grip i l'impacte de la malaltia en la comunitat. Per això, haurà d'anar dirigida fonamentalment a protegir les persones que tenen un major risc de presentar complicacions en cas de patir la grip i a les que poden transmetre la malaltia a altres que tenen un alt risc de complicacions. A més, es recomana vacunar les persones que, per la seva ocupació, proporcionen serveis essencials a la comunitat i a persones amb exposició laboral a virus aviaris o porcins.

La vacuna recomanada per a aquesta temporada 2018-2019 ha de contenir els següents componentes:
- soca anàloga a A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09
- soca anàloga a A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)
- soca anàloga a B / Colorado / 06/2017 (llinatge B / Victòria/2/87)
Les vacunes tetravalents han de contenir en la seva composició, a més de les anteriors, una soca anàloga a B / Phuket / 3073/2013-like virus (llinatge B / Yamagata / 16/88).

Grups de població als quals va dirigida:
• Gent gran, preferentment a partir dels 65 anys d'edat.
• Persones amb menys de 65 anys d'edat que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:

  • Menors (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (excloent hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries, incloent displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.
  • Menors (a partir dels 6 mesos) i adults amb: diabetis mellitus, obesitat mòrbida, o malaltia renal crònica i síndrome nefròtica, hemoglobinopaties i anèmies, hemofília i trastorns hemorràgics crònics, asplènia, malaltia hepàtica crònica, incloent alcoholisme crònic, malalties neuromusculars greus, o immunosupressió, o càncer i hemopaties malignes ...
  • Menors entre els 6 mesos i els 18 anys d'edat, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
  • Persones de qualsevol edat institucionalitzades de manera perllongada.
  • Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

• Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions: personal dels centres, serveis i establiments sanitaris, tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària, pública i privada; persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a malalts crònics, especialment els que tinguin contacte continu amb persones vulnerables, estudiants en pràctiques en centres sanitaris, persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d'alt risc o grans.
• Altres grups en els quals es recomana la vacunació:

  •  Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els següents subgrups: forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local, bombers, serveis de protecció civil i persones que treballen en els serveis d'emergències sanitàries, personal d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial (incloent centres d'acollida d'immigrants).
  • Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines i també a aus silvestres. La finalitat és reduir l'oportunitat d'una infecció concomitant de virus humà i aviària o porcí, disminuint la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els dos virus.


Més informació al link següent:
RECOMANACIONS DE VACUNACIÓ DAVANT DE LA GRIP. Temporada 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2022