COFIB

Dia mundial de la salut

Aquest any s'ha celebrat el Dia Mundial de la Salut amb el lema "Cobertura sanitària universal: salut per a tothom, a tot arreu". Amb aquest motiu el Consell General ha editat el punt farmacològic La salut pública i els farmacèutics.

Una de les definicions de salut pública indica que "La salut pública és l'art i la ciència de prevenir la malaltia, perllongar la vida i promoure la salut a través dels esforços organitzats de la societat". En totes aquestes activitats de prevenció i promoció de la salut intervé el farmacèutic com a professional sanitari proper i accessible a la població.

 

Punt farmacològic nª 123 La salut pública i els farmacèutics