COFIB

Dia Mundial de les malalties reumàtiques

El dia 12 d'octubre se celebra el Dia Mundial de les malalties reumàtiques, patologies cròniques de les més freqüents a Espanya, afectant a un de cada quatre espanyols. Entre d’aquestes, l'artritis la pateix prop del 2% de la població mundial.

L'artritis reumatoide és una malaltia complexa, amb diverses complicacions sistèmiques, per la qual cosa requereix un tractament complex i implica molts aspectes de la vida del pacient. El tractament ha de ser personalitzat en funció de les particularitats que presenti cada pacient, que freqüentment són polimedicats.

El farmacèutic, conscient d'aquesta realitat treballa amb el pacient per optimitzar els tractaments i les indicacions d'estil de vida prescrits pel traumatòleg. A més tracta de reduir la pèrdua d'adherència i assessorar sobre les diverses particularitats, com: vigilància d'esdeveniments adversos potencialment greus, possibles interaccions farmacològiques amb altres tractaments, procediment d'administració, contraindicacions o precaucions especials d'ús.

Per a més informació consultar Punt farmacològic nº 120 Artritis reumatoide