COFIB

Alertes de medicaments per a professionals sanitaris

 

Darreres alertes publicades entre el 23/10/09 i el 31/10/09

 

28 octubre de 2009

Represa de la comercialització del medicament URINORM 100 mg 30 comprimits.

26 octubre de 2009

Retirada del mercat dels medicaments d’ús veterinari DORMILAN 1 mg/mL injectable per moixos i gossos i SEDEDORM 1mg/mL injectable per moixos i gossos.

 

23 octubre de 2009

Desproveïment dels medicaments Pentacarinat injectable 5 vials + 5 ampolles de dissolvent (núm. de Reg.: 59621, CN:781641) i Pentamidina combino Pharm 300mg 5 vials + 5 ampolles (núm. de Reg.: 64293, CN: 918748).

Alerta del medicament d’ús humà SANODIN 20mg/g pomada bucal 15g. Descripció del defecte: Resultat fora de les especificacions quant al recompte d’aerobis totals i recompte de fongs totals. Mesures cautelars adoptades: Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot B18 i devolució al laboratori per les vies habituals.

Articles de 2019