COFIB

Punt farmacològic sobre el Càncer

PUNT FARMACOLÒGIC SOBRE EL CÀNCER

El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, amb motiu de la celebració del Dia Mundial Contra el Càncer, ha elaborat un Punt Farmacològic nº92 sobre la patologia, la seva epidemiologia, tractaments disponibles i el paper del farmacèutic, accessible a través de www.portalfarma.com. La Professió Farmacèutica se suma així a la celebració del Dia Mundial, organitzat per la Unió Internacional per al Control del Càncer (UICC), i recordant la importància de la prevenció adoptant estils de vida saludables i de la detecció precoç per combatre el càncer.

El lema escollit per a aquest any de 2015 per la UICC és “Al nostre abast "-not beyond us-, emfatitzant la necessitat d'emprendre accions i impulsar la lluita global contra el càncer. En concret es pretén presentar un enfocament proactiu i positiu cap a la lluita contra el càncer i posar en relleu que hi ha solucions per a tot el procés d'atenció oncològica, que estan al nostre abast.

Epidemiologia

Segons l'Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer (IARC) de l'Organització Mundial de la Salut, la incidència de càncer ha anat creixent els últims anys en pràcticament tots els països i, especialment, en els industrialitzats, on el nombre de nous casos s'ha duplicat en les últimes dues dècades.

A nivell mundial, es preveu que per al 2015 el nombre de nous casos de càncer serà de 15,2 milions. Una xifra prevista que a Europa se situa en 3,9 milions; i a Espanya, de 227 mil noves casos. En relació als tumors més comuns globalment a Espanya són el colorectal (15,0%), pròstata (13,0%), pulmó (12,5%), mama (11,6%) i bufeta (6,4% ).

Accedeix al Punt Farmacològic nº92 a www.portalfarma.com

 

 

 

Articles de 2018