COFIB

JORNADES D’ATENCIÓ DERMOFARMACÈUTICA AL PACIENT ONCOLÒGIC

Els pacients oncològics, en acudir a l’oficina de farmàcia, tenen accés directe al farmacèutic, que els pot aconsellar sobre diverses situacions que poden experimentar degut a la seva malaltia i/o tractament. Per tal de millorar el consell farmacèutic que se'ls pot oferir de forma personalitzada s’han organitzat aquestes jornades específiques. L’import íntegre de la matrícula es donarà a la Fundació per a la investigació del càncer infantil “El sueño de Vicky”.

Programa de les Jornades d’atenció dermofarmacèutica al pacient oncològic a l’oficina de farmàcia

Articles de 2018