COFIB

REIAL FARMACOPEA ESPANYOLA

   

El punt 5 de l’article 11 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, estableix que "Les oficines de farmàcia, serveis farmacèutics, entitats de distribució i laboratoris farmacèutics han de garantir que disposen d’accés a la Reial Farmacopea Espanyola". L’edició en vigor de la Reial Farmacopea Espanyola és la 4ª edició.

           

            La subscripció de la 4ª edició de la Reial Farmacopea Espanyola és exclusivament en format electrònic i té un cost de 250 euros. Es podrà tenir accés a aquesta edició per via telemàtica. D’aquesta forma es pretén facilitar tant l’accés a l’obra com la consulta dels seus continguts per la qual cosa, per exemple, s’han desenvolupat eines de cerca que permeten un millor accés a les monografies.

 

Nota informativa de l'AEMPS

 

Link subscripció

Link accés