COFIB

Rosiglitazona: suspensió de comercialització