COFIB

Campanya per fomentar l'ús de la recepta privada en format oficial

Farmacèutics, metges, podòlegs i dentistes s’uneixen per fomentar l’ús de la recepta privada en format oficial

Els presidents dels Col·legis Oficials de Farmacèutics, de Metges, Podòlegs i Dentistes de les illes Balears han presentat una campanya adreçada a fomentar l’ús correcte de la recepta mèdica privada amb el format oficial. S’han imprès 600 cartells amb informació sobre el format oficial de les receptes privades, que es distribuiran entre les oficines de farmàcia, hospitals i consultes privades de la nostra comunitat.

Durant l’estat d’alarma decretat en motiu de la pandèmia per SARS-CoV-2, amb l’objectiu de facilitar l’accés dels pacients a les seves receptes, es va permetre temporalment la prescripció de receptes a través de formats alternatius (via e-mail, fax o whatsapp). Aquests formats d’emergència actualment ja no són vàlids, però encara és habitual l’ús de receptes en format antic que no compleixin la normativa vigent.  

Les receptes mèdiques privades, tant en suport paper com electrònic, inclouen les identitats del pacient i del prescriptor, a més de la seva habilitació per a l'exercici professional i altres dades especificades en la legislació actual.

Els formats oficials de les receptes privades tenen una sèrie d’avantatges respecte els anteriors models:

És més segura. El sistema de recepta privada suposa un avenç important en matèria de seguretat del pacient perquè garanteix que tots els professionals que actuen al voltant d'una recepta d'un medicament són professionals col·legiats i habilitats per al corresponent exercici professional. Igualment, el format de les receptes privades actuals és difícil de falsificar en el cas de les receptes electròniques.

És més completa. Incorpora el full d’informació al pacient amb les dades del tractament (posologia i durada), diagnòstic i instruccions si procedeixen. Amb això s’afavoreix el compliment del tractament i es prevenen errors de medicació.

És més específica. A cada recepta només es podrà prescriure un sol medicament o producte sanitari. Només es podrà prescriure una unitat per recepta, amb algunes excepcions.

És més individualitzada. Inclou tant les dades identificatives del pacient com del prescriptor.

Per tot això, durant l’acte de presentació de la campanya els quatre presidents han insistit en la necessitat de què els professionals sanitaris implicats en la prescripció de utilitzin el format oficial de les receptes mèdiques privades, així com que els propis pacients la sol·licitin. Igualment han destacat que la col·laboració entre els diferents agents sanitaris repercuteix molt positivament en la salut de la població i, a més, la recepta mèdica en format oficial permet als farmacèutics dispensar els medicaments amb seguretat a la població.

Pot descarregar-se el cartell de la campanya al següent enllaç:

CARTELL FORMAT OFICIAL RECEPTA MÈDICA PRIVADA

ANGLÈS: CARTELL FORMAT OFICIAL RECEPTA MÈDICA PRIVADA (ENG)

ALEMANY: CARTELL FORMAT OFICIAL RECEPTA MÈDICA PRIVADA (DEU)