COFIB

Ampliació termini declaració ESVAC: 21 de maig

Ja està disponible l'aplicació informàtica de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a la notificació de moviments de medicaments veterinaris venuts el 2022 que continguin antibiòtics en la seva composició. L’enllaç d’accés a l’aplicació és https://sinaem.agemed.es/ESVAC.

El període per realitzar aquestes notificacions finalitza el 21 de maig del 2023.

Les farmàcies han de declarar les vendes d'antibiòtics veterinaris que s'han fet al consumidor final del medicament i amb recepta veterinària, tant dels antibiòtics destinats a mascotes (gossos, gats i altres animals de companyia) com dels antibiòtics destinats a animals de proveïment (animals productors d’aliments).

Aquelles farmàcies que no hagin efectuat cap venda d'antibiòtics veterinaris el 2022 no tenen obligació de registrar-se a l'aplicació, ni enviar la seva declaració.

Totes les vendes s'han d'estratificar per espècie, sempre que sigui possible, i no es declararan les compres (entrades) ni les vendes destinades a redistribució.

Teniu a la vostra disposició la següent documentació:

ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) és una iniciativa d'àmbit europeu per a la recollida i l'avaluació de dades sobre la venda i el consum de medicaments veterinaris que continguin en la seva composició antibiòtics com a principi actiu. A Espanya el projecte ESVAC està inclòs dins del Plan Nacional frente a Resistencias a los Antibióticos (PRAN) .

Aquesta iniciativa s'organitza en tres activitats: la recollida i validació de les dades; la seva anàlisi i avaluació; i la comunicació dels resultats. Les dades s'han d'aportar amb caràcter anual i estan referides a l'exercici 2022.