COFIB

Congestió Nasal

La congestió nasal es produeix per la dilatació dels vasos sanguinis de la mucosa nasal, que provoca una major arribada de sang a la zona i una inflor de la mucosa. Això produeix l’estretor dels conductes nasals, i un augment de la producció de moc, amb la consegüent obstrucció nasal i dificultat al pas de l'aire. A continuació, uns consells sobre els descongestius nasals.

http://www.portalfarma.com/Ciudadanos/Destacados_ciudadanos/Paginas/Congestion-nasal.aspx

Articles de 2015