COFIB

La professió farmacèutica

A Espanya hi ha en l'actualitat al voltant 60.000 farmacèutics col·legiats en els 52 Col·legis Oficials de Farmacèutics. Només en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears són més de 1.100 els col·legiats farmacèutics i 415 les oficines de farmàcia. Tots els farmacèutics espanyols es formen en una de les 15 facultats de Farmàcia que existeixen en el nostre país, obtenint un títol que té validesa en tot el territori nacional. La durada actual dels estudis es completa amb sis mesos de pràctiques tutelades a l’oficina de farmàcia o servei de farmàcia d'hospital, tal com especifiquen les Directives europees.

Respecte a d’altres països europeus, a Espanya existeix un major nombre d'estudiants de Farmàcia: actualment hi ha uns 24.000 alumnes matriculats, i cada any es llicencien entre 2.000 i 2.500. Aquesta xifra és molt superior a la d'altres països europeus, com França, amb 1.400, o Alemanya amb 1.800, país que, a més, té molta més població. El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha treballat al costat de la Conferència de Degans en el desenvolupament dels nous plans d'estudi per a adaptar-los al futur Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Una vegada llicenciat, el farmacèutic pot optar per un elevat nombre de sortides professionals, tant en el sector públic, al servei dels diferents cossos i administracions, com en el sector privat, el que converteix a aquesta llicenciatura en una de les més demandades en el mercat laboral. De totes les sortides professionals a les quals pot accedir, tres són específiques per als farmacèutics : L'oficina de farmàcia, la farmàcia hospitalària i la Direcció tècnica de magatzems de distribució.

L'oficina de farmàcia continua essent la sortida laboral que acull a més farmacèutics. Així, en l'actualitat treballen en les farmàcies espanyoles prop de 40.000 farmacèutics. Però l'extens programa de la llicenciatura prepara professionals sanitaris d'un excel·lent perfil professional, fet que ha permès que sigui creixent el número de farmacèutics en altres àmbits d'actuació.

Diferents estudis sociològics realitzats a Espanya han posat de manifest l'alt grau de satisfacció de la societat espanyola amb la labor del farmacèutic, com a professional sanitari expert en el medicament pròxim i accessible al ciutadà.

No ho oblidi: Consulti sempre al seu farmacèutic, ell l’assessorarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb la salut i el medicament.

CGCOF/COFIB.

Articles de 2014