COFIB

Farmacèutics, compromís amb la salut

 

Farmacèutics, compromís amb la salutLes farmàcies de les Illes Balears ofereixen consell sanitari cada dia a una mitjana de 40.000 personesJa sigui a través de la dispensació d'una especialitat farmacèutica publicitària o mitjançant la recomanació de pautes higiènic-sanitàries, el 86% de les consultes al farmacèutic per símptomes menors es resolen en l'oficina de farmàcia. Aquests resultats, extrets d'un estudi sobre atenció farmacèutica (AF) a Espanya, evidencien l'important paper que juga l'oficina de farmàcia dins del Sistema Nacional de Salut com a establiment sanitari de primer ordre. Les dades demostren que l'Atenció Farmacèutica evita un important nombre de consultes al metge i contribueix a descongestionar l'Atenció Primària, a més d'evidenciar la proximitat i proximitat del farmacèutic amb els ciutadans.

De fet, les oficines de farmàcia de les Illes Balears ofereixen consell sanitari cada dia a una mitjana de 40.000 persones, una xifra que creix fins als dos milions de persones que diàriament s'apropen a les oficines de farmàcia de tota Espanya a la recerca de consell sanitari. L'estudi revela també un alt grau de satisfacció dels usuaris amb la intervenció del farmacèutic, sent l'aspecte millor valorat l'assessorament i els consells pràctics que va rebre.Atenció Farmacèutica


Aquests resultats són possibles gràcies al desenvolupament, cada vegada més estès, de l'Atenció Farmacèutica entre tots els professionals apotecaris, tant de Balears com de la resta del territori nacional. Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears s'organitzen periòdicament nombroses activitats formatives en diferents àmbits de la salut i la AF. Aquestes activitats de promoció de la AF sorgeixen en resposta a la necessitat de portar a la pràctica un exercici professional farmacèutic més assistencial, pràctic i dirigit especialment als pacients segons les seves diferents patologies. En els últims anys s'ha produït un gran avanç en la integració i coordinació del treball de tot el col·lectiu farmacèutic, posant a la seva disposició la formació i la informació necessàries pel desenvolupament de la AF. D'aquesta forma, la tradicional Base de dades del Medicament es va transformar en la Base de dades del Coneixement Sanitari (BOT Plus), que –a més d'oferir completa informació sobre tots els medicaments registrats, malalties, contraindicacions, etc.- incorpora un mòdul que facilita al farmacèutic l'exercici de l'Atenció Farmacèutica. A través del treball diari de totes les oficines de farmàcia s'aconsegueixen classificar i registrar dades obtingudes en el procés de dispensació dels tractaments prescrits, completant una important i necessària tasca d'informació al pacient sobre les principals patologies i el seu tractament. Així, el compromís de la professió amb l'Atenció Farmacèutica és el compromís del farmacèutic amb la promoció de la salut, el treball de la qual i proximitat constitueixen en molts casos la porta d'accés del pacient a una millora en la seva qualitat de vida. L'aprofitament d'aquest potencial sanitari de la farmàcia és una col·laboració fonamental amb la Salut pública i l'ús racional i adequat dels medicaments.La farmàcia, més a prop

 

Un altre dels factors que han contribuït a millorar l'assistència sanitària oferta pels farmacèutics ha estat l'extensió de la seva xarxa de farmàcies i a la seva eficient distribució al llarg del territori. En les Illes Balears són 419 les oficines de farmàcia distribuïdes entre les illes, concretament 148 a Palma, 185 en la resta de municipis de Mallorca, 40 a Menorca, 42 a Eivissa i 4 a Formentera. A més hi ha 18 noves oficines de farmàcia en procés d'autorització. Aquesta xarxa d'oficines s'ha anat desenvolupant en paral·lel al creixement i desenvolupament dels nuclis poblacionals, sempre amb independència de si es tracta de localitats pròsperes o zones menys afavorides econòmicament. Aquesta cobertura s'ha aconseguit gràcies a criteris sanitaris –geogràfics i demogràfics- establerts per les diferents administracions per garantir la major cobertura possible en l'accés al medicament i la prestació farmacèutica. De fet, la ràtio d'habitants per cada farmàcia espanyola continua sent una de les més baixes d'Europa. A Espanya, a més d'existir més oficines de farmàcia percentualment que en la resta d'Europa, aquestes estan distribuïdes de manera homogènia en aquells nuclis de població en què es necessiten. El 98,9 de la població espanyola disposa d'una farmàcia en el municipi on resideix, mentre aquest percentatge creix fins al 99,9% en el cas dels ciutadans que disposen d'una farmàcia en el seu lloc de residència o municipis confrontants. Tot això confirma que la xarxa de farmàcies a Espanya és una de les millors del món.

Per facilitar encara més l'accés al medicament i a la prestació farmacèutica, l'ordenament farmacèutic, tant autonòmic com a nacional, garanteix que la població disposa les 24 hores d'assistència farmacèutica mitjançant els serveis de guàrdia diürns i nocturns, tant els dies laborables com els festius.

Tot això ratifica el compromís dels farmacèutics amb la protecció de la salut, la lluita contra la malaltia i la gran col·laboració de l'oficina de farmàcia, com a part estratègica de la sanitat. Aquest potencial sanitari de la farmàcia suposa un factor imprescindible en el sistema nacional de salut pública.

Articles de 2013