COFIB

Sigre i medicaments injectables

SIGRE Medicament i Medi Ambient és el sistema de recollida selectiva promogut pel sector farmacèutic per facilitar que els ciutadans puguin desprendre, d'una manera còmoda i senzilla, dels envasos i les restes de medicaments que tenen a casa seva.

SIGRE persegueix un doble objectiu:

  • El mediambiental: reduint els perjudicis mediambientals que els envasos i restes de medicaments poden ocasionar, mitjançant la prevenció dels residus en origen i el correcte tractament mediambiental dels residus generats.
  • El sanitari: afavorint la no acumulació de medicaments a les llars i sensibilitzant al ciutadà sobre els riscos sanitaris derivats de l'ús inadequat dels mateixos.

SIGRE Medicament i Medi Ambient és una entitat sense ànim de lucre creada per a garantir la correcta gestió mediambiental dels envasos i restes de medicaments d'origen domèstic.

SIGRE està constituïda per les principals entitats que representen els agents que formen la cadena del medicament, entre elles el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics.

Més informació:

https://www.sigre.es/recicla-punto-sigre/

https://www.sigre.es/faqs/                              

https://www.sigre.es/faq/no-se-pueden-depositar-agujas-objetos-cortantes/

https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/ipmedicamentos/sigre/Paginas/sigre.aspx#Pagina/paginas/default.aspx

 

Articles de 2011