COFIB

Viatjar amb avió: malalties i consideracions

La majoria dels passatgers, els que estan en condicions saludables i un percentatge molt important dels malalts, pot viatjar amb normalitat. No obstant això, hi ha certes situacions en què la consulta prèvia al metge de capçalera o a l'especialista resulta molt recomanable, com en els casos que s'indiquen a continuació, de forma no exhaustiva:

• Si has tingut una recent operació quirúrgica, especialment ocular, d'abdomen o pulmonar.

• Si viatges amb les cames enguixades.

• Si has tingut un infart, una angina de pit o tens trastorns circulatoris.

• Si tens alguna malaltia pulmonar o insuficiència respiratòria.

• Si tens sinusitis crònica, infeccions de l'oïda mitjana o otitis.

• Si tens congestions nasals derivades d'infeccions o al·lèrgia respiratòria.

 

Les circumstàncies anteriors són, entre altres, aquelles en les quals resulta recomanable una consulta prèvia al teu metge, perquè t'informi sobre l'adequació per al vol en avió i les precaucions a seguir.

En els viatges de durada superior a tres hores, les companyies aèries solen recomanar certes pautes d'alimentació i begudes, així com alguns exercicis físics durant el vol, els quals t'ajudaran a incrementar el teu benestar i a reduir els inconvenients d'una immobilitat prolongada. 

En el cas d'alguns passatgers malalts, correspon al servei mèdic de la companyia aèria estudiar la possibilitat que puguin viatjar o no, i en quines condicions han de fer-ho.

El transport es pot fer en llitera o acomodat en un o més seients, prèviament cal consultar amb la companyia aèria les condicions i tarifes aplicables en cada cas. Quan el transport es realitzi en llitera, haurà d'anar acompanyat obligatòriament d'una persona.

Informació extreta de: http://www.aena.es/es/pasajeros/enfermos.html

Articles de 2011