COFIB

Campanya “Hay Salida” contra la violència de gènere

Les oficines de farmàcia participen en la campanya “Hay salida” contra la violència de gènere. La acció és destinada a que les oficines de farmàcia puguin informar i detectar casos de violència de gènere, com ja fan altres professionals sanitaris. Aquesta acció respon al conveni signat entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Espanya, que han destacat el gran potencial de les oficines de farmàcia per arribar al conjunt la societat, juntament amb la labor d'assessorament i proximitat que sempre realitza el col·lectiu farmacèutic amb els ciutadans.

 

Al següent enllaç trobareu més informació i el material gràfic editat, amb els fulletons on s'expliquen els recursos existents per atendre a les dones víctimes de la violència i als seus fills, així com el telèfon 016 d'atenció a víctimes de maltractament.

 

PortalFarma: Campanya contra la violència de gènere

 

Articles de 2011