COFIB

Millora l'adherència al tractament des de la farmàcia

 

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears, en col·laboració amb laboratoris Esteve, desenvolupen una campanya per millorar l’adherència al tractament dels usuaris d’oficines de farmàcia. Els ciutadans que ho desitgin tenen oberta la possibilitat de participació en un estudi fins al desembre de 2014. Aquest estudi està dirigit a pacients crònics majors d’edat per millorar la seva adherència terapèutica i augmentar així la seva qualitat de vida.

 

On es desenvolupa l’estudi?

Es desenvolupa en l’àmbit de les Illes Balears

 

Quines farmàcies participen?

 

Farmàcies Mallorca

Aguiló Soler, María del Carmen

Besalduch – Besalduch

Bonnin-Bordoy

Breva Sos, Fabiola

Colom Rubí, Ramón

Febrer Bauzá, María Antonia

Frau-Frau

Fuster Arnau, Maria Dolores

Guix Aguado, María Pilar

Llull Cabrer, Andreu

Martorell-Martorell

Oliver Oliver, Bartolomé

Pons-Pons

Ramon-Muret

Real Ramis, Antonio

Riera Oliver, María Magdalena

Rubiales Prado, Eduardo

Sabater Molinas, Maria Antonia

Sampol-Terrades

Sureda-Pedrals

Verges-Juan

 

Farmàcies Menorca

 

García Veiga, Javier

 

Hernádez - Hernández

 

Martin-Martin

 

Seguí Puntas, Maria Gracia

 

 

Farmàcies Eivissa

 

Marí Torres, Mónica

 

Torres Prats, María

 

Torres Torres, Josefa          

 

 

 

   

Quants pacients s’accepten per farmàcia?

 

Cada farmàcia pot atendre a 5 pacients amb problemes de compliment per poder oferir la visita inicial i les 5 visites restants de seguiment, i abordar les estratègies que en cada cas individual puguin ser més útils.


El farmacèutic per poder individualitzar les ajudes que puguin ser més útils a cada pacient concret, farà una entrevista inicial al pacient i un seguiment durant 6 mesos.

 

Qui pot participar?

Qualsevol persona que tingui una malaltia que hagi sigut diagnosticada per un metge i tractada amb medicament des de fa més de 3 mesos, i tingui dificultats amb el seu tractament (no conegui com s’ha de prendre la medicació, no conegui per què la utilitza, que s’oblidi alguna vegada de prendre la medicació, sospiti que li genera algun efecte advers, pensi que no li és eficaç, pensi que no la necessita...)

 

Què ha de fer el pacient per participar?

S’ha de dirigir a una de les farmàcies adherides, demanar informació i signar el consentiment informat.

 

Fins quan es pot participar?

Les persones interessades han de sol·licitar informació al farmacèutic i signar el consentiment informat abans de dia 15 de desembre de 2014.

 

Quin cost té participar a l’estudi?

La participació és voluntària i gratuïta.

 

 

 

 

Articles de 2010