COFIB

Infografia "Covid-19 i problemes vasculars"

La Vocalia Nacional d'Ortopèdia del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha elaborat la infografia "COVID i problemes vasculars".

També es pot consultar al web de el Consell General www.farmaceuticos.com .

Articles de 2010