COFIB

Ja ha començat la campanya "Intervenció de la farmàcia comunitària en la salut de l'esquena"

Ja ha començat la campanya sanitària "Intervenció de la farmàcia comunitària en la salut de l'esquena"

A causa de la importància que té el dolor d'esquena a la nostra societat, tant per la seva incidència com per les seves repercussions, es durà a terme aquesta campanya, organitzada pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, juntament amb el suport del Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes i del Consell General de Col·legis Professionals de l'Educació Física i de l'Esport.

La campanya consta de tres accions:

  • Formació i informació de farmacèutics amb l'edició d'una Guia d'actuació farmacèutica i una Infografia.
  • Informació a la població general amb vídeos en els quals es recopilarà informació per a la prevenció i el tractament del dolor d'esquena que es difondrà a través de www.portalfarma.com i les diferents xarxes socials del Consell General (canal Portalfarma a YouTube, Twitter).
  • Enquesta sobre dolor d'esquena: enquesta anònima als usuaris via on-line  per avaluar el consell sanitari rebut del farmacèutic. Les dades podran ser recollides tant pel farmacèutic com per l'usuari, i s'enviaran al Consell General a través d'una aplicació inclosa a www.portalfarma.com.

El vincle d'accés a la campanya és:

http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Paginas/2018-Intervencion-farmacia-salud-espalda.aspx