COFIB

Curs d’especialista universitari en educació nutricional

 

El Curs d’especialista universitari en educació nutricional és un títol de postgrau de la UIB (204 hores) dirigit a Llicenciats, preferentment en Farmàcia, Medicina, Biologia, Química, veterinària o en qualsevol relacionada amb les Ciències de l'Educació; en el seu cas, podran admetre's alumnes de segon cicle d'aquestes llicenciatures, Diplomats preferentment en Infermeria o en Mestre (qualsevol especialitat).

PROGRAMA COMPLET DEL CURS D’ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN EDUCACIÓ NUTRICIONAL