COFIB

Les Illes Balears és la segona Comunitat amb més recertificacions professionals

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears forma part del sistema de Recertificació Contínua del Farmacèutic (RCF) promogut pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. El procés de recertificació avalua i reconeix l’acceptació del codi deontològic, la no existència de sancions i el desenvolupament professional continu dels farmacèutics col·legiats. Actualment la nostra Comunitat és la segona amb més recertificacions a nivell nacional.

El desenvolupament professional continu (DPC) és un procés mitjançant el qual un professional sanitari obté, manté i millora el seu grau de competència (coneixements, habilitats i actituds), i li permet continuar l'exercici professional al llarg de tota la seva vida professional de forma competent, això és, amb la qualitat exigida per la normativa legal de la professió, les organitzacions professionals, el sistema sanitari i la mateixa societat. Així mateix, el DPC engloba també altres conceptes relacionats amb l'exercici professional, especialment el concernent a la incorporació a la praxi professional de nous enfocaments i desenvolupaments tecnocientífics, organització del treball, ètica, responsabilitat social, comunicació, docència i recerca.

A continuació podeu llegir el darrer article que hem publicat a la revista Món Apotecari amb tota la informació sobre RCF. (Revista Món Apotecari blog)

Què és la RCF?

La RCF és un sistema voluntari de desenvolupament professional que busca garantir als ciutadans l'existència de professionals farmacèutics competents en cadascun dels àmbits de la professió. El principal objectiu és el reconeixement periòdic de l'activitat professional, formativa i investigadora duta a terme per cada farmacèutic de manera individual en el seu àmbit professional d'exercici.

Característiques:

  • És un sistema voluntari i gratuït pel farmacèutic.
  • No es tracta de cap examen ni prova d'avaluació.
  • Se sol·licita a través d'un tràmit telemàtic a la plataforma habilitada.
  • Té una validesa de 6 anys.
  • Està habilitat per llicenciats i graduats en farmàcia i, posteriorment, també per a farmacèutics especialistes.

Per a una informació més completa consulteu a l’apartat Informació, Recertificació de la part privada de la web col·legial. Per resoldre qualsevol dubte, el COFIB ha habilitat un nou correu electrònic en el qual us podeu adreçar: rcf@cofib.es