COFIB
Versió imprimible

Borsa de Treball

Ofertes de treball per a tècnics en farmacia (07/04/2020)

* Pitjau a sobre del nom per ampliar la informació.

Nom Duració Disponibilitat Horària
COLOM BAUZA
POLLENÇA
A convenir
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius
BERMEJO GOMEZ
SANTA EULALIA
Indefinido
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius
TORRENS PONS
ALCUDIA
A convenir
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius