COFIB
Versió imprimible

Borsa de Treball

Ofertes de treball per a tècnics en farmacia (03/07/2020)

* Pitjau a sobre del nom per ampliar la informació.

Nom Duració Disponibilitat Horària
MORELL VALCANERAS
PALMA
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius