COFIB

Formació On-line (Moodle)

El Col·legi ha habilitat un espai de formació On-line per a oferir diversitat de continguts no presencials.
L'entrada a l'espai On-line de cursos és gratuïta. La subscripció als diferents continguts no té perquè ser gratuïta; revisa-ho abans de inscriure't en un acte, curs, etc...


Aquesta entrada es per a estudiants NO col·legiats. Els col·legiats han d'entrar des de la part privada del WEB.


Nom d'usuari:
Password: