COFIB

Educació per a la Salut

Ús de Medicaments (17/03/2016)

Els medicaments són substàncies o preparats amb propietats curatives ó preventives que serveixen per ajudar l'organisme a recuperar-se de malalties o per prevenir-les.

Els medicaments són, per tant, armes terapèutiques que correctament emprades aporten grans beneficis als consumidors, però que si s'utilitzen de manera incorrecta poden produir riscos, efectes nocius i complicacions.

Per evitar aquestes situacions, tots hem d'assumir la nostra part de responsabilitat per tal d'aconseguir que els medicaments siguin com més útils, eficaços i segurs possible.

El farmacèutic és l'especialista del medicament capacitat per a la seva elaboració, conservació i dispensació. Des de l'oficina de farmàcia, el farmacèutics vetllaran sempre perquè qualsevol medicament entregat a un pacient compleixi els requisits de necessitat, seguretat i eficàcia.

Per un bon ús del medicaments cal recordar que:

NOTA DE L'AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DIRIGIDA A USUÀRIES DE TERÀPIA HORMONAL DE SUBSTITUCIÓ UTILITZADA EN LA MENOPAUSA

INFORMACIÓ I SIMBOLOGIA DELS ENVASOS DE MEDICAMENTS