COFIB

Educació per a la Salut

Informació de Malalties (27/02/2015)

Promoció de la salut: Campanyes i altres activitats sanitàries

Sol, pell i fotoprotecció: sol? sí, però amb moderació i prevenció:

Per la seva ubicació geogràfica privilegiada, les Illes Balears compten amb un volum important de turistes que vénen per gaudir del sol i dels seus efectes beneficiosos. El farmacèutic juga un paper fonamental en l'assessorament i la prevenció dels problemes associats a una fotoprotecció inadequada.

Cada any el Col·legi de Farmacèutics de Balears posa en marxa una campanya sobre "Sol, pell i fotoprotecció" destinada a fomentar els hàbits i pràctiques que evitin al màxim els problemes derivats de prendre el sol incorrectament.

Nutrició i dietètica:

L'obesitat constitueix un problema sanitari greu instaurat dins les cultures desenvolupades. En concret l'obesitat infantil ha assolit xifres impensables en una zona clau de dieta mediterrània. Per contra, les malalties mentals associades a trastorns de l'alimentació també es troben en alça.

L'oficina de farmàcia està en una situació avantatjosa per aconsellar l'usuari sobre consums d'aliments i patologies relacionades o bé per detectar situacions de risc que requereixen l'atenció de personal mèdic especialitzat.

Tabaquisme: una ajuda sanitària per abandonar l'hàbit

La prevalença de patologies en pacients fumadors és un fet davant del qual el farmacèutic hi pot col·laborar amb els seus consells i ajudar amb l'abordatge terapèutic més adequat.

A les oficines de farmàcia existeix un protocol d'actuació per als usuaris que sol·liciten informació i ajuda per deixar aquest hàbit.

Al·lèrgies primaverals i malalties respiratòries

L'al·lèrgia primaveral s'ha convertit en una patologia que, en la majoria dels casos, no arriba a ser greu però sí limitant i incòmoda.

Tot i que la prescripció dels medicaments antial·lèrgics és funció del metge, el farmacèutic pot ajudar a resoldre els dubtes relacionats amb la seva medicació o donar consells sobre les mesures higiènico-dietètiques més apropiades per minimitzar els riscs sanitaris.

Per una altra banda, els processos al·lèrgics més greus i altres patologies respiratòries requereixen de l'ús de dispositius d'inhalació específics.

A les Illes Balears s'ha dut a terme una campanya sobre "utilització correcta dels inhaladors" amb un resultat molt positiu sobre la necessitat d'instruir els pacients respiratoris en el maneig correcte dels inhaladors.

Grip

El grip és una malaltia vírica altament contagiosa i que cada any es presenta en forma d'epidèmia.

L'oficina de farmàcia, per mor de la seva accessibilitat, pot ajudar el pacient a reconèixer la patologia, donar consell farmacèutic o bé derivar al metge quan calgui.

El Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears participa anualment en diferents iniciatives relacionades amb la vacunació antigripal i els medicaments apropiats i no apropiats davant aquesta malaltia.