Oferta de treball per col·legiats

Dades farmàcia:
Nom: MURILLO-RIBOT
Població:  PALMA
Adreça: MARQUÈS DE LA SENIA, 40 (Son Armadans)
Data alta:  13/10/2015
Contacte:
Teléfon: 971731825
E-Mail: farmaciamurilloribot@hotmail.com
Duració:
Indefinit  
Càrrec:
 Adjunt Substitut Regent  Altres
Disponibilitat Horària:
J. Sencera J. Int. matins Mitja J. matins
Guàrdies nocturnes J. Int tardes Mitja J. tardes
Suplències Dies esporàdics Caps de se. i festius
Disponibilitat geogràfica
Palma Tramuntana Inca
Manacor Menorca Eivissa
Formentera
Idiomes
Català Castellà Anglés
Francés Alemany
Informàtica
Programa gestió d'oficina de farmàcia Usuari
Processador de textos Full de càlcul
Experiència professional
Oficina Farmàcia Farmàcia Hospitalària Anàlisis clíniques
Indústria Acma Docència
Empresa Distribuïdora
Altres Titulacions
FIR Títol d'òptica
Altres
Carnet de conduir Cotxe
Observacions
Puesto de trabajo indefinido.