COFIB
Versió imprimible

Borsa de Treball

Ofertes de treball de col·legiats (20/08/2019) 

* Pitjau a sobre del nom per ampliar la informació.


Nom Disponibilitat Geogràfica Disponibilitat Horària
FERNANDEZ LOPEZ , MARGARITA
Telf.: 678220644
Palma Tramuntana Inca
Manacor Menorca Eïvissa
Formentera
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius