COFIB
Versió imprimible

Borsa de Treball

Ofertes de treball de col·legiats (14/08/2018) 

* Pitjau a sobre del nom per ampliar la informació.


Nom Disponibilitat Geogràfica Disponibilitat Horària
RODRIGO ARROYO , INMACULADA
Telf.: 685096688
Palma Tramuntana Inca
Manacor Menorca Eïvissa
Formentera
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius
Molina Martos , Jorge
Telf.: 608914512
Palma Tramuntana Inca
Manacor Menorca Eïvissa
Formentera
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius
, Manuel Montes
Telf.: 600031591
Palma Tramuntana Inca
Manacor Menorca Eïvissa
Formentera
J.Sencera J.Inten,matins Mitja J.,matins
Guàrdies nocturnes J.Inten,tardes Mitja J.,tardes
Suplències Dies Esporàdic Caps set. i festius