COFIB

Últims dies: "Hazindicación" 7ª Acció Hazfarma

En què consisteix l'acció?

És una iniciativa del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, amb la col·laboració de Laboratoris Cinfa, centrada en les claus per al desenvolupament de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials i que enguany girarà al voltant del Servei d'Indicació Farmacèutica.

Objectius:

Actualitzar els coneixements del farmacèutic comunitari en el Servei d'Indicació Farmacèutica.

Actualitzar els coneixements del farmacèutic comunitari en 6 de les principals raons de consulta o problemes de salut que se li poden plantejar, com són: grip i refredat, problemes de son, acidesa i reflux gàstric, astènia o cansament, picor i reaccions al·lèrgiques de la pell o consultes per ull vermell.

Promoure la realització i registre de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials, en aquest cas el Servei d'Indicació Farmacèutica, a través de Nodofarma Assistencial.

Millorar la pràctica assistencial així com potenciar la imatge del farmacèutic comunitari com un dels pilars bàsics de l'equip assistencial.

Continguts:

  • Guia d'actuació del Servei d'Indicació Farmacèutica.
  • Mòduls teòrics: 6 mòduls formatius en què es revisaran els aspectes assistencials dels problemes de salut objecte de l'acció. Es publicaran amb una freqüència mensual.
  • Materials per a pacients: materials específics dirigits a pacients, per a cadascun dels 6 mòduls teòrics.
  • Casos pràctics: en diferents formats (casos interactius, podcasts, vídeos, etc.).

Investigació i recollida de dades: Durant el temps que dura l'acció, el farmacèutic comunitari haurà de participar registrant en Nodofarma Assistencial casos de la seva activitat diària del Servei d'Indicació relacionats amb els problemes de salut que són objecte de l'acció.

Cronograma:

Inscripció: fins dia 28 de desembre de 2020

Inici de l'acció: gener 2021

Fi de l'acció: juny 2021

Inscripció i més informació:

https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/hazindicacion/Paginas/default.aspx

Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat de Madrid.