COFIB

Dia Mundial de la SIDA 2020

L’ 1 de desembre se celebra el “Dia Mundial de la SIDA”. 

El lema d’enguany d'ONUSIDA és "Responsabilitat compartida“, lema relacionat amb
l'actual pandèmia del COVID 19 que, un cop més, ha fet evident la necessitat de treballar conjuntament, des de les administracions públiques, les entitats socials i la ciutadania, ciutadania, i la d’assumir cadascuna de les parts la responsabilitat que li correspongui, per així posar fi a les dues pandèmies que, a hores d'ara, coincideixen en el temps.

Actes programats Dia Mundial SIDA 2020

Cartell Conselleria Dia Mundial SIDA 2020

Més informació: http://www.caib.es/sites/vihsida/ca/portada-33735/?campa=yes

Informació Covid-19 i SIDA:

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeCoronavirus.htm

Enllaç material web Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social:

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/diaSida.htm

https://www.youtube.com/watch?v=MvFleVVIPiY&feature=youtu.be

Pla nacional sobre la SIDA:

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm

ONU SIDA:

https://www.unaids.org/es

Document ¿Qué puede ofrecer la farmacia comunitaria en relación a la infección por VIH?