COFIB

Campanya de valoració del risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2

Durant el mes de novembre, a les farmàcies participants es realitzarà una enquesta de 9 preguntes (test de Findrisc) que permet valorar el risc que té una persona de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2 durant els propers 10 anys.

Pots accedir als materials a través de l'enllaç de Portalfarma:

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Paginas/2020-campana-riesgo-diabetes-mellitus-tipo2.aspx