COFIB

Concurs per a l'adjudicació de 18 farmàcies a Balears

La Conselleria de Salut i Consum convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 18 oficines de farmàcia a les Illes Balears

 

Els farmacèutics podran optar a 17 oficines de farmàcia a Mallorca i 1 a Eivissa

 

6 de maig de 2010

 

La Conselleria de Salut i Consum, a través de la Direcció General de Farmàcia, ha convocat un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 18 oficines de Farmàcia (17 a Mallorca i 1 a Eivissa) que avui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), núm. 69. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.

Les oficines de farmàcia convocades a concurs es distribueixen en les zones següents: 3 a Artà, 3 a Muro, 3 a Llucmajor, 2 a Son Servera, 2 a Alcúdia, 1 a Marratxí, 1 a Pollença, 1 a Manacor, 1 a Santanyí i 1 a Eivissa.

 

Tramitació del concurs

 

Amb la finalitat d'agilitar la complexa tramitació administrativa associada al concurs, la Conselleria de Salut i Consum ha publicat els models de sol·licitud a internet, concretament a la pàgina web http://dgfarm.caib.es/, a més de l'imprès de taxes, disponible a la pàgina web http://www.atib.es/ de  l'Agència Tributària de les Illes Balears. Així mateix, poden localitzar-se les zones farmacèutiques en el visor de mapes d’IDEIB, a través de la pàgina web: http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp  

 

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, es publicarà en el BOIB el llistat provisional d'admesos i exclosos, amb la indicació de la causa d'exclusió, i es concediran quinze dies perquè els sol·licitants puguin presentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a l’esmentada llista provisional.

 

Una vegada examinades les reclamacions o les al·legacions es publicarà en el BOIB la llista definitiva d’exlosos, i l'últim pas serà la publicació definitiva de la valoració de mèrits i l'adjudicació de les oficines de farmàcia convocades.

 

 

Articles de 2010