COFIB

Febre del Nil

La febre de Nil és una zoonosi causada pel virus de Nil Occidental. Aquest virus afecta fonamentalment a ocells, però és transmissible també a cavalls i humans, i en menor mesura a altres mamífers. La transmissió es produeix a través de les picades de certs mosquits. En l'ésser humà el virus no sol presentar nivells elevats en sang, de manera que no sol contribuir a la transmissió de la infecció.

Al voltant del 80% de les persones infectades no desenvolupen símptomes, i en la resta la malaltia sol cursar com una grip (febre, mal de cap o articular, vòmits, diarrea o erupcions cutànies). En menys de l'1% dels casos la malaltia pot ser greu, amb encefalitis, meningitis, estupor, convulsions, pèrdua de visió, sordesa, paràlisi o coma, requerint atenció hospitalària. En els casos més greus podria produir-se la mort.

Consideracions des de la Farmàcia

  • La febre de Nil no disposa actualment de tractament, ni existeix vacuna en humans. Sí que existeixen vacunes autoritzades enfront d'aquesta malaltia en cavalls.

  • Normalment la malaltia només sol requerir tractament simptomàtic amb analgèsics i antitèrmics, com el paracetamol. En els casos greus pot ser necessària l'hospitalització dels pacients.

  • La mesura més eficaç és la prevenció a través de la lluita enfront del transmissor, el mosquit. A més de la fumigació dels aiguamolls en què es reprodueixen els mosquits, és aconsellable evitar les picades, en la mesura del possible. Per a això, pot ser recomanable seguir les següents mesures de precaució:

o Emprar mosquiteres en finestres i portes.

o Limitar l'estada a l'aire lliure després de la posta de sol i fins a la matinada.

o Evitar atraure els mosquits, mantenint apagada la llum a la nit, i no usant perfums intensos.

o Utilitza roba que cobreixi la major quantitat possible de la pell.

  • Hi ha a la farmàcia diferents productes amb activitat repel·lent de mosquits, que poden ser útils per a prevenir les picades. El seu ús s'ha de fer seguint les instruccions de fabricant. Consultar a la farmàcia per a més informació.

  • Es recorda un cop més que els antibiòtics no són eficaços per al tractament d'infeccions virals, i el seu ús inadequat i pot afavorir resistències antimicrobianes.