COFIB

Consideracions sobre els RDL 4/2010 i 8/2010

 

A fi de facilitar el coneixement sobre la posada en funcionament de diverses mesures contemplades en els RDL 4/2010 i RDL 8/2010, a continuació s'adjunta el següent:

1.- Llistats orientatius elaborats pel consell General amb els preus oficials dels medicaments afectats.

Al final de la pàgina s’adjunten els següents llistats:

- Llistat facilitat pel Ministeri de Sanitat, transformat pel Consell General en EXCEL, per a un millor tractament de la informació. Aquest llistat conté tots els medicaments afectats pel RDL 8/2010 .

- Llistat orientatiu elaborat pel Consell General amb tots els medicaments dispensables en farmàcies – exclosos els envasos clínics i els medicaments d'ús hospitalari-. En aquest llistat s'han incorporat la informació relativa als PVP, PVA i PVL. També s'inclouen els preus anteriors als quals se'ls han incorporat els descomptes corresponents del 7,5%.

Estem a l'espera de rebre del Ministeri de Sanitat els nous preus dels productes sanitaris afectats per les mesures.

2010 05 28 LISTADO MEDICAMENTOS RDL 8-2010 Ministerio

2010 06 01 LISTADO MEDICAMENTOS RDL 8-2010 Ministerio (actualitzat)

 

 

Articles de 2010