COFIB

Cartells COVID-19 amb indicacions als usuaris de les farmàcies