COFIB

Pneumònia

Les infeccions respiratòries són, en general, la causa més freqüent de consulta mèdica a atenció primària (10-15%) i poden arribar a representar fins al 60% de les urgències hospitalàries en les quals està implicat un procés infecciós. Són responsables, així mateix, d'un alt grau d'absentisme laboral i escolar.
 
La infecció del tracte respiratori en algunes ocasions pot tenir una repercussió clínica important, com en el cas de la pneumònia.
 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat la pneumònia com la principal causa de mortalitat infantil a tot el món.
 
Punt farmacològic nº 138_PNEUMÒNIA