COFIB

Bon ús de productes cosmètics

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha identificat a través del Sistema Espanyol de Cosmetovigilància una sèrie de mals usos i pràctiques dels productes cosmètics que poden suposar un risc per a la salut.

En conseqüència, l’AEMPS ha publicat un decàleg de recomanacions per a conscienciar sobre la necessitat d'usar productes cosmètics de manera adequada per evitar possibles riscos derivats de la seva mala utilització.

Més informació sobre mals usos i pràctiques de productes cosmètics a: https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-cuidado-personal/cosmeticos-2/buenas-practicas-de-uso-de-productos-cosmeticos/

Articles de 2019