COFIB

Esclerosi Múltiple

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia complexa i heterogènia amb multitud dels anomenats "símptomes invisibles" associats amb l'afectació física i psicològica que genera, i que fan precisa i urgent una major protecció social després del diagnòstic per a les persones afectades.

Si bé es tracta d'una patologia per a la qual encara no existeix una cura (tampoc es coneix completament la seva causa), l'Esclerosi Múltiple es pot tractar i controlar mèdicament amb relatiu èxit.

En l'última dècada, a més, hi ha hagut grans avenços en el tractament de l'Esclerosi Múltiple, havent-se incorporat diversos medicaments que amplien les possibilitats de l'arsenal terapèutic per a individualitzar la teràpia, a fi d'evitar o atenuar la progressió de la malaltia i disminuir la freqüència i intensitat dels brots.

Punt farmacològic nº 139_Esclerosi Múltiple

Per a més informació, podeu consultar la Guia d'Atenció Farmacèutica en Esclerosi Múltiple publicada per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH).

Articles de 2019