COFIB

"Hazdispensación": 6ª Acció Hazfarma

En què consisteix l'acció?

És una iniciativa del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, amb la col·laboració de Laboratoris Cinfa, que girarà entorn del Servei de Dispensació, aplicant-ho de forma pràctica a pacients que sol·liciten un tractament amb o sense recepta, dels grups terapèutics que conformen els objectius de l'Acció, utilitzant Nodofarma Assistencial. Aqusta Acció forma part d'HazFarma, un projecte global orientat al desenvolupament dels Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials des de la Farmàcia Comunitària.

Objectius:                               

  • Actualitzar els coneixements del farmacèutic comunitari en pro de la millora de la pràctica assistencial amb el pacient.
  • Promoure la realització de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials, en aquest cas des del Servei de Dispensació i centrat en pacients que utilitzen medicaments dels grups terapèutics abordats, amb o sense recepta.
  • Potenciar la imatge del farmacèutic comunitari com un dels pilars bàsics de l'equip assistencial tant de cara a la societat, com de la resta de l'equip assistencial i l'Administració.

Continguts:

  • Guia d'actuació del Servei de Dispensació de medicaments amb i sense recepta en relació a la plataforma Nodofarma Assistencial.
  • 3 Mòduls Teòrics: materials on es fa una revisió dels grups terapèutics a abordar: antibiòtics, AINEs i anticoagulants orals.
  • Casos clínics interactius / vídeos de pràctica farmacèutica: situacions concretes que poden donar-se a la farmàcia a l’hora d'atendre aquests pacients o els seus familiars / cuidadors.
  • Material imprès: recull consells i recomanacions per a pacients.

Investigació i recollida de dades:

Durant el temps que dura l'Acció, el farmacèutic comunitari  haurà de participar registrant a Nodofarma Assistencial casos de la seva activitat diària relacionats amb els pacients que sol·liciten algun dels medicaments objectius de l'Acció.

Cronograma:

Inscripció: fins el 20 de desembre de 2019

Inici de l'acció: gener 2020

Fi de l'acció: juny 2020

Inscripció i més informació:

 https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/hazdispensacion/Paginas/default.aspx

Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat de Madrid.

Articles de 2019