COFIB

Reial farmacopea espanyola

 

REIAL FARMACOPEA ESPANYOLA

El punt 5 de l’article 11 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, estableix que "Les oficines de farmàcia, serveis farmacèutics, entitats de distribució i laboratoris farmacèutics han de garantir que disposen d’accès a la Reial Farmacopea Espanyola". L’edició en vigor de la Reial Farmacopea Espanyola és la 3ª edició (2005).

Donat que els exemplars publicats de l’esmentada edició s’han esgotat i que està en vies de preparació la 4ª edició (traducció autoritzada i revisada de la 6ª edició de la Farmacopea Europea més les monografies peculiars espanyoles), s’ha considerat que l’edició d’un número addicional d’exemplars de la 3ª edició no seria útil ni operatiu, ja que l’esmentat text ha quedat obsolet.

Per tot l’anterior, i donada l’obligatorietat de disposar d’un exemplar en vigor de la Reial Farmacopea per les oficines de farmàcia, serveis farmacèutics, entitats de distribució i laboratoris de fabricació d’especialitats farmacèutiques, s’ha près la decisió des de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris de concedir l’accès gratuït a la versió electrònica de la Reial Farmacopea Espanyola a totes aquelles entitats que ho sol·licitin a la direcció https://sinaem4.agemed.es/SolicitudFarmacopea, emplenant el formulari corresponent, i adjuntant una còpia de la Resolució d’autorització de l’establiment. La gratuïtat s’extendrà fins a la data de publicació de la 4ª edició de la Reial Farmacopea Espanyola.

 

 

Formulari Nacional

Les recordem que l’última edició i actualització tingué lloc al 2007. L’esmentada edició incorpora les monografies de preparats oficinals segons Ordre SCO/3123/2006, de 29 de setembre, per la que s’actualitza el Formulari Nacional.

 

 

 

Articles de 2010