COFIB

Farmacovigilància veterinària

Com a agents del Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments Veterinaris, el personal veterinari, farmacèutic i altres professionals de la salut tenen el deure de comunicar a l'AEMPS les reaccions adverses de les que tinguin coneixement i que puguin haver estat causades per medicaments veterinaris.

Aquests agents tenen l'obligació de mantenir-se informats sobre les dades d'eficàcia i seguretat dels medicaments que habitualment prescriuen, dispensen o administren. Compten per a això amb el Centre d'Informació online de Medicaments Veterinaris (CIMA Vet), així com amb els butlletins trimestrals de l'AEMPS sobre medicaments veterinaris i el butlletí anual de Farmacovigilància Veterinària.

Com puc notificar un cas?

  • Mitjançant la Targeta Verda, que es pot enviar per correu ordinari (franqueig pagat) o a l'adreça de correu electrònic fv_vet@aemps.es. Aquest formulari està disponible en el següent link: https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/home.htm
  • Mitjançant la base de dades nacional de Farmacovigilància (Vigía-Vet), així com a través d'algunes aplicacions de prescripció desenvolupades en col·laboració amb els col·legis de veterinaris.

En cas necessari, es pot enviar un avís en qualsevol altre suport, sense formulari específic.

Tríptic Farmacovigilància veterinària

Més informació: https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/home.htm

Articles de 2019