COFIB

Conservació dels medicaments a l'estiu

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) recorda la importància de tenir en compte aquestes condicions i les emmarca en cinc senzills consells a seguir en cas d'onada de calor:

1_Llegir atentament el prospecte, on sempre estan indicades les instruccions de conservació dels medicaments.

2_En aquells medicaments que requereixin condicions especials de conservació, aquestes apareixeran especificades en l'envàs. Així existeixen:

  • Medicaments a conservar entre + 2ºC i + 8ºC. Aquests medicaments s'han de conservar sempre en nevera.
  • Medicaments a conservar a menys de 25ºC o a menys de 30ºC. En aquests casos, tot i que la temperatura ambient superi esporàdicament els 40ºC, no afectarà a la conservació del medicament perquè:
  1. Les temperatures superiors a 40ºC a Espanya ocorren de manera puntual i no constant durant tot el dia.

  2. Els llocs suggerits per a l'emmagatzematge dels medicaments en el domicili solen ser llocs frescos i secs, de manera que la temperatura que s'assoleix seria menor.

3_Algunes formes farmacèutiques (cremes, òvuls, supositoris, ...) són més sensibles a les elevacions de temperatura. En aquests casos, si a l'obrir-les el seu aspecte s'ha modificat, no s'han d'utilitzar.

4_Si es realitzen viatges, és desaconsellable mantenir els medicaments en maleters o habitacles dels cotxes a ple sol perquè es poden assolir temperatures molt elevades.

5_Molts medicaments no requereixen de condicions especials de temperatura de conservació, podent mantenir-se a temperatura ambient. Aquests medicaments han demostrat que no es degraden quan són exposats a temperatures de 40ºC durant sis mesos.

Articles de 2019